Ons laatste nieuws

Factsheet extra zorg in de Langdurige zorg

december 22, 2016

Deze factsheet geeft antwoord op de vraag ‘Welke zorg kunnen langdurig zieken krijgen op basis van de Wlz?

Voor wie is de Wet langdurige zorg?
Langdurige zorg is bestemd voor cliënten met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap en voor cliënten met langdurige psychische of psychogeriatrische problemen. Om in aanmerking te komen voor deze zorg is een indicatiebesluit nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Download ‘Factsheet extra zorg in de Langdurige zorg’
PDF document | 3 pagina’s | 156 kB

Bron Brochure | 22-12-2016