Ons laatste nieuws

32 duizend mensen meer met wijkverpleging in 2018

november 5, 2018

In 2018 hebben 589 duizend mensen wijkverpleging gekregen. Dat zijn er 32 duizend meer dan in 2017. Het aantal ontvangers varieert per maand, gemiddeld zijn het er 304 duizend per maand. Het verschil tussen de jaar- en de maandcijfers duidt op veel dynamiek: er stromen veel mensen in en uit de wijkverpleging.

Als je wijkverpleging nodig hebt, dan kun je een aanbieder vragen de zorg voor je te regelen (zorg in natura) of zelf iemand inschakelen en betalen via een persoonsgebonden budget (pgb). De meeste mensen ontvangen wijkverpleging via zorg in natura, dus via een aanbieder. In 2018 hebben 21.000 mensen zelf de wijkverpleging ingekocht met een pgb.

75% van de ontvangers is ouder dan 67 jaar

Vooral ouderen maken gebruiken van wijkverpleging. 75% is ouder dan 67 jaar en de gemiddelde leeftijd van de ontvangers is 75 jaar. De piek ligt met ruim 22 duizend bij de mensen van 84 jaar. De meeste ontvangers zijn vrouw: 61%. Dat heeft te maken met het gegeven dat vrouwen ouder worden dan mannen.

Niet alleen ouderen maken gebruik van wijkverpleging. Ook mensen van middelbare leeftijd en kinderen hebben wijkverpleging nodig. Dit zie je terug in de figuur hiernaast.

Bron: https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-wijkverpleging