Ons laatste nieuws

zzp in de wijkverpleging bevalt uitstekend

juni 9, 2020

Een onderzoek door Berenschot dat op 1 mei jongstleden is afgerond, spreekt boekdelen over hoe zzp-schap in de wijkverpleging wordt beleefd. Het onderzoek, dat bevestigd dat het zzp-schap voor zorgprofessionals heel goed werkt, komt op een belangrijk moment. Hieronder beschrijven we de meest belangrijke conclusies.

Uitkomsten onderzoek Berenschot “Onderzoek naar motieven startende zorgaanbieders in de wijkverpleging”

De sector wijkverpleging is de afgelopen jaren flink in ontwikkeling. Het aantal cliënten neemt toe omdat
mensen ouder worden, langer thuis blijven wonen en minder lang in het ziekenhuis kunnen blijven. Tegelijkertijd wordt de zorgvraag van de doelgroep die wijkverpleging ontvangt steeds complexer: de ‘ziektelast’ van onder andere dementie, diabetes, kanker en andere chronische aandoeningen zullen de komende jaren fors toenemen.

Adviesbureau Berenschot deed in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar de motieven van startende zorgaanbieders in de wijkverpleging. Omdat ‘91% van de startende zorgaanbieders in de wijkverpleging kiest voor zzp-schap’, ging dit onderzoek vooral over zzp’ers in de zorg. Het onderzoek bestond uit een telefonische enquête bij 142 zzp’ers in de wijkverpleging, in combinatie met 15 verdiepende interviews. De klankbordgroep tijdens het verloop van de enquête, bestond naast het ministerie van VWS, uit V&VN, ActiZ en Zorgthuisnl.

Lees het volledig rapport:
Rapport-Berenschot-boekwerk-versie-motieve-startende-zorgaanbieders-wvp.pdf