Over TAJ-Zorg

Over TAJ-Zorg

TAJ-Zorg is een bemiddelingsbureau voor zorg en welzijn en bemiddelt tussen de zorgvrager en de zorgverlener voor iedereen die verpleging, verzorging, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Men kan zelf bepalen hoeveel hulp, welke hulp en wanneer men hulp nodig heeft.

De zorgvrager kan terecht wanneer hij/zij gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget (pgb), van plan is een pgb aan te vragen of als de zorgvrager zorg wil die niet wordt gefinancierd vanuit een pgb, maar onder particuliere zorg valt.

Fotogallerij

15 Specialists in three departments

onze kernwaarden

Kwalitatief

We werken met kleine teams. Het resultaat is kwalitatieve zorg aan het bed.

Vaste groep

U kunt ons altijd direct aanspreken, omdat we bereikbaar zijn voor u.

Bekwaam

Wij werken met verzorgenden en verpleegkundigen van hoog niveau.

Persoonlijk gericht

Wij weten wat onze cliënt belangrijk vindt en we kunnen daardoor adequaat reageren op veranderingen.